Hvem tilbydes Covid-19 vaccination:

Alle på 50 år og derover

Personer under 50 år i øget risiko for et alvorligt forløb

Personale i sundheds- og plejesektoren samt dele af socialområdet med tæt kontakt til patienter i øget risiko

Pårørende til personer i særlig øget risiko

Gravide

Pneumokok (tilbydes hvert 6. år i forhold til den enkelte person)

Personer over 65 år

Personer med særlige kroniske sygdomme

Svejsere