En del lægelige ydelser er ikke dækket af sygesikringen. Er du tilmeldt sygesikringsgruppe 2, skal du selv betale for en del af konsultationen.
Herudover skal du f.eks. selv betale for sygemeldinger, attester såsom kørekortattest og diverse lægeerklæringer, som ikke betales af forsikringsselskaber.

Vi giver ikke vacciner med henblik på rejser. Vaccinationscentre kan kontaktes.

Private Konsultationer
Konsultation 300kr pr. påbegyndt 15 min
Attest til forsikring, hvor der ikke centralt er aftalt honorar pr. opstartet, 1500kr pr påbegyndt 30 min.

Attester
Kørekortattest – 500 kr.
Motorattest – 500 kr.

Attest ved afbestilling af rejse – 735 kr.
Mulighedserklæring – 500 kr.
Frihåndsattest ved sygdom – 500 kr.

Lægeerklæring vedr. sygdom – 500 kr.
Medicinattest til rejser – 250 kr.

Ansøgning om enkeltilskud – 300 kr.
Ansøgning om parkeringstilladelse – 350 kr.
Graviditets test efter eget ønske – 85 kr.

Journaludskrift – 10 kr. pr. ark, max 20 ark

Vacciner
Voksne
Pneumokok 23 valent – 325 kr.
Pneumokok 13 valent – 950 kr.
Influenzavaccination inkl. Vaccine – 250 kr.