Hvis du har en privat sundhedsforsikring, tilbyder vi dig at hjælpe med at gøre brug af den i konkrete situationer.

  • Den ene situation er den, at din læge ønsker at du får udført en bestemt undersøgelse eller behandling, herefter kaldt ”service”. Hvis du derefter ønsker at bruge din private sundhedsforskning som alternativ til en henvisning via den offentlige sygesikring, giver vi dig henvisningen med i hånden.

  • Den anden situation er at du henvender dig med et ønske om en forsikringsbetalt service, fordi du har en forsikring og nu er i en situation hvor du gerne vil bruge den. I det tilfælde skal du bede dit selskab om at sende en anmodning (typisk attest FP610 Lægens svar) til os, som vi vil vurdere og returnere efter besvarelsen.
    Det er vigtigt at du sikrer dig, at det er dit selskab og ikke dig der skal betale honoraret for denne anmodning, der skal du holde på din ret. Du skal dog være opmærksom på, at lægen kun kan anbefale en service hvis den pågældende service ikke strider imod lægefaglig fornuft.
    Helsecenter Midt kan ikke anbefale en service der risikerer at forværre din situation, som kan være forbundet med uhensigtsmæssige bivirkninger eller hvis lægen ikke føler at den faglighed bag servicen ikke er tydeligt oplyst og troværdig. Hvis lægen ikke kan anerkende en service, som du ellers har besluttet dig for at du skal have gennem din forsikring, må vi henvise til at det er en sag mellem dig og din forsikring, og foreslår at du taler med selskabets egen læge om sagen, så du kan få den ydelse du mener du skal have som privat betalende forsikringskunde.Alle forsikringsselskaber anerkender ovenstående fremgangsmåde og er forpligtiget til at informere deres kunder om denne procedure. Hvis der skulle opstå uenighed, så henvis til denne hjemmeside eller bed selskabets læge ringe til os eller kontakte os elektronisk.